Inspectie voor een veilige installatie

Regelmatige inspectie aan uw bliksembeveiligingsinstallatie is noodzakelijk. Tijdens de inspectie controleert een van onze inspecteurs alle meetpunten, koppelingen, bevestigingssteunen en veiligheidsaardingen -en indien van toepassing overspanningsbeveiligingscomponenten- na.

Ook controle van revisietekeningen en documentatie behoort tot de werkzaamheden.

De bevindingen worden in een rapportage verwerkt. Is uw installatie recent aangepast? Zelfs een minimale aanpassing kan grote gevolgen hebben voor de werking van de bliksembeveiligingsinstallatie.

Eisen volgens de Europese norm
De installatie dient ook periodiek te worden gecontroleerd. De frequentie ligt tussen de één en vijf jaar.  Vanzelfsprekend voldoen de professionals van A&K aan de eisen die worden gesteld in de Europese norm. A&K is de partij voor inspectie van uw bliksembeveiligingsinstallatie.

U bent zeker van:

  • een veilige woon- en werkomgeving
  • de continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten
  • duidelijke rapportages

Een afspraak maken? Bel meteen even.

Neem vrijblijvend contact met ons op