NEN 1010

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen voor een veilige werksituatie voor hun werknemers. Door te voldoen aan de NEN EN IEC 62305 (bliksembeveiligingsinstallaties) en de  NEN 1010 (laagspanningsinstallaties) creëert u een veilige werkomgeving voor uw personeel en uzelf.

Naast de Arbodienst vragen ook verzekeraars en brandweer veelal om keuringsrapporten voordat ze overgaan tot het verstrekken van verzekeringen en vergunningen. A&K helpt u middels de van toepassing zijnde NEN-keuring met de borging van de norm. De inspectieresultaten geven een helder overzicht van uw installatie en inzicht in eventuele gebreken. Het spreekt voor zich dat u bij ons ook aan het juist adres bent voor herstelwerkzaamheden.

Wilt u uw installatie laten keuren? Bel meteen even.

Neem vrijblijvend contact met ons op